Изложба УМЕТНОСТ АРХИТЕКТУРЕ 2016

 

јхз

 

 

2016 03 10

гфр

 

 

МАНИФЕСТ
 
АТЕЉЕ ААА броји око 20 активних архитеката. То је скуп људи различитих генерација, сензибилитета и погледа. Спој ентузијазма, младости и искуства, окупљених око идеје да се боре за просперитет струке. Сам назив АТЕЉЕ ААА, жели да скрене пажњу на мултидисциплинарно деловање креативних људи који могу да одговоре на вишеструке задатке. Поље деловања АТЕЉЕА ААА односи се на све послове везане за израду архитектонских и урбанистичких докумената, односно на поље архитектонског  пројектовања, израду урбанистичких планова и студија оправданости, консалтинг, надзор током грађења, пројекте ентеријера и индустријског дизајна, затим поље  графичког дизајна и 3Д визуелизације, као и на критички осврт на архитектонску праксу која нас окружује.
 
Један од основних начела методологије рада АТЕЉЕ-а ААА огледа се у конкурсним радовима и у експериментално -истраживачком раду. Конкурс, као метод долажења до најквалитетнијег решења, је још шездесетих година у Француској допринео просперитету струке и утемељивању здраве конкуренције на архитектонској сцени. Овај метод АТЕЉЕ ААА издваја од већине бироа на нашим просторима, с обзиром на могућност, тачније луксуз, ангажовања већег броја људи на изради концепта.

 

Дакле, у колико се потенцијални клијент одлучи на израду пројекта у нашем Атељеу, у могућности је да добије најмање пет концептуалних решења, чијом селекцијом ће се изабрати најквалитетније решење које ће се даље разрађивати. Број од око 20 архитеката нам даје могућност различите организације, дубљег промишљања и одговора на дијапазон послова. Такође са овим бројем архитеката, Атеље је у могућности да одговори на скоро све потенцијалне задатке. Основна одлика рада Атељеа представљају квалитет решења, као и време за које је могуће урадити одређени посао. Хипотетички гледано, у случају ангажовања класичног архитектонског бироа у Србији, услед недостатка посла као и изостављање исплата за претходно завршени посао, концепту се поклања врло мало времена и на њему ради углавном један архитекта. Самом чињеницом да концептуално решење у АТЕЉЕ-у ААА ради двадесет пута више људи, логичан је поприлично шири начин посматрања проблематике задатка.

 

Манифест Атељеа ААА жели да нас подсети на златно време српске модерне и ГАМП (Групе архитеката модерног правца). Иако форма архитектонског Манифеста није популарна у савременој архитектури, као и било које стриктно суделовање идеологије у архитектури, циљ МАНИФЕСТА ААА није да успостави основна начела методологије архитектонског пројектовања, већ да на шири начин опише циљ деловања као и начин деловања АТЕЉЕА ААА, ослобођеног притиска одређеног стилског правца, трудећи се да се унапреди квалитет архитектуре на нашим просторима, као и да се издигне позиција архитекте у друштву данас.  Суштина квалитетне и промишљене архитектуре јесте да се она препознаје, како у струци, тако и ван ње, и она је сама по себи афирмативна.  Дакле, два основна циља Атељеа ААА представљају просперитет архитектонске праксе која се стално усавршава, као и уздизање позиције архитекте у Србији.