Добродошли на сајт АСА, прве репрезентативне организације архитеката у Србији!

1 items tagged "Историјат"

Резултати 1 - 1 од 1

Историјат АСА

Category: o udruzenju
Креирано уторак, 29 април 2014 22:32

АСОЦИЈАЦИЈА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (АСА) је основана 2010. године као савез архитеката и свих других лица или институција којe се баве проблемима архитектуре. 

 

Настала је као плод сарадње и удруживања четири регистрована архитектонска удружења : КЛУБА АРХИТЕКАТА, КЛУБА МЛАДИХ НЕИМАРА, КЛУБА АРХИТЕКАТА ЛАЗАРЕВЦА и УДРЖЕЊА ПРИВАТНИХ УРБАНИСТИЧКИХ И АРХИТЕКТОНСКИХ БИРОА ПРОУРБ. 

 

Од врмена регистровања до данас, АСА непрекидно ради на проширивању своје делатности из области архитектуре и урбанизма, како простору Србије тако и изван њених граница. Примарни циљеви и задаци АСА су афирмација, заштита и унапређење архитектуре као професије и њеног статуса у оквиру друштвених и културних токова у Србији. У остваривању ових циљева посебно се подразумевају следећи задаци:

  • Организовање професионалног рада својих чланица у односу на потребе и захтеве уређења простора и изградње за добробит друштва;
  • Неговање и унапређење традиционалних и опште признатих и прихваћених принципа и вредности из области архитектуре и урбанизма;
  • Помагање, подстицање и праћење извршења права и обавеза својих чланица, посебно са становишта професионалног кодекса архитеката;
  • Заштита ауторских права својих чланица;
  • Инспирисање, помагање, координирање и спровођење делатности из области архитектуре и урбанизма, у циљу вршења перманентног позитивног утицај на развој струке, а све то организовањем и спровођењем свих врста конкурса, изложби, конференција и семинара, издавачке делатности, праћења и презентовања домаћих и страних достигнућа у области архитектуре и урбанизма идр.;
  • Праћење актуелни ситуације у научној средини учествовањем у јавним дебатама, стручним трибинама и часописима, те давање критичког мишљења, коментара и предлога у циљу доношења оптималних и одрживих решења, примерених реалним условима друштва и струке;
  • Праћење и помагање развоја теорије, науке и образовања из области архитектуре и урбанизма у сарадњи са научним и школским установама и привредом;
  • Проучавање и истраживање документације и материјала из домена теорије и праксе архитектуре и урбанизма;
  • Вршење стручне експертизе и формирање предлога из домена свог рада;
  • Додељивање награда и признања за посебна достигнућа из области теорије и праксе архитектуре и урбанизма.